Yapıldığı yıllarda, güçlü çan seslerine göre şehirdeki günlük yaşamı düzenleyen yapı, 32 metre uzunluğuyla Türkiye’nin en uzun saat kulesidir. Kule kare prizma şeklinde inşa edilmiştir ve kule duvarları tuğladan yapılmıştır. Dört tarafında da saat kadranı yer almaktadır. Fransız işgali sırasında zarar gören ve 1935 yılında yenilenen kule, günümüzde zanaatkâr dükkanlarının yoğun olduğu Ali Münif Caddesi’nde yer almaktadır.