Genel kanıya göre Adana’nın en önemli tarihî eseri olan Ulu Cami Külliyesi, 1513-1541 yılları arasında Ramazanoğulları Beyliği tarafından inşa edilmiştir. Ulu Camii uzun bir süre boyunca Adana’nın en büyük camisi olarak kalmış, 1998 yılında Adana – Ceyhan depremi sırasında hasar görünce onarımı 2004 yılına kadar sürmüştür. Yapının mimarisi ağırlıklı olarak Selçuklu, Memlûk ve Osmanlı üsluplarını taşır. Doğudan ve batıdan birer taç kapıdan girilebilen avlusu, siyah beyaz mermer taşlarla bezelidir. Caminin özenli işçiliği ve Kütahya ile İznik’ten gelen tarihî çinileri, ziyaretçileri en çok etkileyen özelliklerinden bazılarıdır.